VITAA​L OUDER WORDENBLOG

BLOG

Een kans doet zich maar één keer voor ...... je kiest voor de open deur óf je loopt verder op de bekende weg.

view:  full / summary

Nu ook in Zutphen! RGM Methode: zet het brein in beweging!

Posted on 12 September, 2019 at 3:45 Comments comments (1295)


Op zaterdag 5 oktober a.s. geeft Annemarie Kamstra-Cronjé een gratis introductie les over de Ronnie Gardiner Methode (RGM) bij De Uitwijk, De Brink 116, Zutphen.

Annemarie was o.a. als zorgcoördinator verbonden aan de vrijeschool in Zutphen. Na haar pensioen begeleidde zij, voor Berkel-B, bijna 10 jaar lang leerlingen met ernstige dyslexie.

Annemarie vindt het nu tijd om haar kennis in te zetten voor activiteiten waarbij iedereen baat kan hebben. Het behoude...

Read Full Post »

Oud en Nieuw 2018/2019

Posted on 31 December, 2018 at 5:45 Comments comments (556)

Het loslaten van een gewoonte kan voor je onderbewustzijn "gevaar" betekenen. Één taak van je onderbewustzijn is om ervaringen op te slaan, te evalueren en te zorgen dat je er iets van leert, dat je bijvoorbeeld niet nog een keer de straat oversteekt zonder te kijken. Nog een taak van je onderbewustzijn is om je ten allen tijden "veilig" te houden. Voor je onderbewustzijn kan "veilig zijn" betekenen: "geen verandering in mijn leven". Hoe aantrekkelijk of positief de v...

Read Full Post »

Rss_feed